Q: ทำไมเว็บไซด์แต่ละที่มีราคาที่แตกต่างกัน

A: การออกแบบจัดทำเว็บไซด์ โดยใช้เกณฑ์ด้านราคามาพิจารณานั้น บางครั้งอาจจะไม่ให้ผลดีนัก ซึ่งนักพัฒนาออกแบบจัดทำเว็บไซด์บางครั้งจะประเมินราคาสำหรับคน ๆ เดียว หรือ 1 - 2 คนทำงาน  คนเดียวอาจจะทำทุกอย่างตั้งแต่ออกแบบ เขียนโปรแกรม แก้ไข ซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้อาจจะลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ แต่ก็จะแลกมาด้วยความชำนาญ กำลังการผลิต บริการหลังการขาย เพราะทีมนี้จำเป็นต้องทำงานใหม่ ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นเรื่องการดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล หรือการแก้ไขในระยะยาว ก็จะส่งผลเหมือนกับลูกค้าหลายๆ ท่านที่ก่อนมาพบเรา จะพบปัญหาเรื่อง ทำไม่เสร็จ ทอดทิ้งกลางคัน ความล่าช้าในการดำเนินงาน การแก้งานที่ไม่ได้ดังใจ ปัญหาเหล่านี้มักจะไม่พบเจอกับทีมออกแบบในรูปแบบของบริษัท

Q: เว็บไซด์ทำเองต่างจากเว็บไซด์สำเร็จรูปอย่างไร

A: เว็บไซด์สำเร็จรูปนั้นมีข้อดีคือ มีงบประมาณที่ประหยัดก็เพียงพอที่จะมีเว็บไซด์เป็นของตัวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จในเชิงการตลาด หากเว็บไซด์ของท่านไม่น่าเชื่อถือพอ หรือ ไม่มีใครสามารถหาเว็บไซด์ของท่านเจอ โดยมากลูกค้าออนไลน์จะไม่เคยเห็นหน้าร้าน ที่ตั้งร้านค้า หรืออาจไม่รู้จักร้านค้ามาก่อน เว็บไซด์คือสิ่งแรกที่ลูกค้าเห็นและสัมผัสได้ การพัฒนาเว็บไซด์ขึ้นเองจะมีข้อดีที่เพิ่มขึ้นคือ จะได้รูปลักษณ์หน้าตาเว็บไซด์ตรงกับความต้องการที่เราจะสื่อถึงภาพลักษณ์ของเราให้ลูกค้าได้เห็น รวมทั้งสามารถออกแบบจัดวางสิ่งต่าง ๆ หรือข้อมูลต่าง ๆ ลงในเว็บไซด์ได้ยืดหยุ่นกว่าเว็บไซด์สำเร็จรูปซึ่งจะให้รูปแบบที่ตายตัวกว่ามาก เว็บไซด์ที่เลือกจ้างพัฒนาเองจึงให้ความมั่นใจที่ดีกว่า เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ร้านค้า หรือองค์กรของเรา และสามารถออกแบบการทำงานในแต่ละส่วนของเว็บไซด์ให้ตอบสนองการใช้งานของลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุด ซึ่งเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาเว็บไซด์ของเราค่ะ